Základná škola s MŠ Dúbrava, Dúbrava 464

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava
WWW:
E-Mail: zsmsdubrava@centrum.sk
Telefón: 044/ 5593 245 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Liptovský Mikuláš
IČO: 037814109
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Dana Vrbenská
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dúbrava, Dúbrava 464
fotka
Mgr. Iveta Kališová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dúbrava, Dúbrava 464