Základná škola Zemplínska Nová Ves, Úpor 6

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Úpor 6, 07616 Zemplínska Nová Ves
WWW:
E-Mail: zsznves1@gmail.com
Telefón: 056 / 0949367201
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 710064209
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Domonkosová
Riaditeľ
Základná škola Zemplínska Nová Ves, Úpor 6