Základná škola s VJM Čierna, Hlavná 1

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 1, 07643 Čierna
WWW:
E-Mail: zscierna@post.sk
Telefón: 056 / 6282907, 0904831201
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 710125106
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Magdaléna Kovácsová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Čierna, Hlavná 1