Základná škola pri RC Zlaté Moravce, Prílepská 6

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce
WWW:
E-Mail: reedukacnydomov@stonline.sk
Telefón: 037 / 6423217, 6424768
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710162529
nenašli sa žiadne záznamy