Interní zamestnanci VÚDPaP

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 83105 Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Eva Brandtnerová
Administratíva
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Laura Čulíková
Manažér
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Soňa Demová
Administratíva
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Lýdia Ďurajová
Manažér
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Silvia Durecová
Administratíva
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Katarína Eiselová
Manažér
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Mgr. Marcela Glasová
Manažér
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Janka Hargašová
Administratíva
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Marta Hargašová
Manažér, Člen expertného tímu
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť
fotka
Martin Kmeť
Špeciálny pedagóg
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Dagmar Kopčanová
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť
fotka
Mgr. Hedvika Lančaričová (rod. Lipovská)
Manažér, Člen expertného tímu, Psychológ, Administrátor
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre žiakov
fotka
Dušan Luníček
Administratíva
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Monika Martinezová
Administratíva
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Blanka Miháliková
Administratíva
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Anna Mikušová
Administratíva
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Mgr. Andrea Navrátilová Žiaková
Manažér
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Juraj Németh
Manažér
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
Katarína Páleníková
Manažér
Interní zamestnanci VÚDPaP
fotka
PhDr. Viera Páleníková
Manažér, Psychológ
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre rodičov