Externí experti VÚDPaP

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 83105 Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO:
IKT multiplikátori vzdelávania 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre rodičov 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre žiakov 
 
Detail
Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť 
 
Detail
fotka
Mária Slovíková
Člen expertného tímu
Externí experti VÚDPaP
fotka
Ernest Páleník
Analytik
Externí experti VÚDPaP
fotka
Mgr. Jaroslav Ždiňák
Analytik, Psychológ
Externí experti VÚDPaP
fotka
Michal Páleník PhD.
Člen expertného tímu
Externí experti VÚDPaP
fotka
doc. Martin Kanovský PhD.
Psychológ, Analytik
Externí experti VÚDPaP
fotka
Tatiana Gandelová
Špeciálny pedagóg
Externí experti VÚDPaP
fotka
Jarmila Gabaríková
Špeciálny pedagóg
Externí experti VÚDPaP
fotka
Mária Bažíková
Psychológ
Externí experti VÚDPaP
fotka
Alena Barkyova
Špeciálny pedagóg
Externí experti VÚDPaP
fotka
Mgr. Martina Hojová
Špeciálny pedagóg
Externí experti VÚDPaP
fotka
Mária Kováčiková
Špeciálny pedagóg
Externí experti VÚDPaP
fotka
Mgr. Dáša Čuchorová
Psychológ
Externí experti VÚDPaP
fotka
Juliana Habláková
Psychológ
Externí experti VÚDPaP
fotka
Zuzana Gostiková
Špeciálny pedagóg
Externí experti VÚDPaP
fotka
Mgr. Dominika Marištiaková
Psychológ
Externí experti VÚDPaP