Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP

Typ: Projektová centrála
Adresa: Rostovská 22, 83107 Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Eva Farkašová
Psychológ, Manažér
Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP
fotka
PhDr. Alena Kopányiová PhD.
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov
fotka
PhDr. Darina Lepeňová
Manažér, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť
fotka
Štefan Matula
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov
fotka
Ľubomír Páleník
Manažér
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP
fotka
PhDr. Eva Smiková PhD.
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov
fotka
PaedDr. Anna Surová Čulíková PhD.
Manažér, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre žiakov