CPPPaP Bratislava-Staré Mesto

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Brnianska 47, 81104 Bratislava - Staré Mesto
E-Mail: cppppba1@mail.t-com.sk
Telefón: 02/54775560
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO: 31816142
17327172
Evanjelická ZŠ Bratislava-Staré Mesto, Palisády 57 
02 / 52967389 
Detail
710169680
Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Karpatská 1 
 
Detail
710212658
Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Kozia 25 
02 / 54417829 
Detail
710178360
Súkromná základná škola Cambridge Inernational School Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3 
02 / 20720679 
Detail
42180813
Súkromná základná škola Funiversity Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3 
 
Detail
710229640
Súkromná základná škola nemecko-slovenská Bratislava-Staré Mesto, Palisády 51 
02 / 54630267 
Detail
683213
Základ. škola sv.Uršule Bratislava-Staré Mesto, Nedbalova 4 
02 / 54432778 
Detail
31810926
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Dubová 1 
02 / 54773403 
Detail
31810934
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Hlboká cesta 4 
02 / 52498776 
Detail
30791847
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Jelenia 16 
02 / 52494093 
Detail
31816029
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Jesenského 6 
02 / 54433862 
Detail
36064092
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Mudroňova 83 
02 / 62802050 
Detail
36071277
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 4 
02 / 52496964 
Detail
710041110
Základná škola s VJM Bratislava-Staré Mesto, Dunajská 13 
02 / 52964315 
Detail
17318858
ZŠ Matky Alexie Bratislava-Staré Mesto, Palackého 1 
02 / 54435716 
Detail
37925539
Súkromná ZŠ s MŠ pre deti s autizmom, Bratislava-Staré Mesto, Jozefská 6 
02 / 54410907 
Detail
31780890
Špeciálna ZŠ s MŠ Bratislava-Staré Mesto, Karpatská 1 
02 / 52493454 
Detail
31746616
Základná škola s MŠ i. so sluchovým postihnutím Bratislava-Staré Mesto, Drotárska cesta 48 
02 / 62801196 
Detail
31810993
Základná škola s MŠ Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 48 
02 / 52923482 
Detail
31810969
ZŠ s MŠ Milana Hodžu Bratislava-Staré Mesto, Škarniclova 1 
02 / 54411323 
Detail
fotka
PhDr. Pavol Vančo
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Bratislava-Staré Mesto