CPPPaP Bratislava-Dúbravka

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Fedákova 3, 84102 Bratislava - Dúbravka
WWW:
E-Mail: poradenstvoba4@gmail.com
Telefón: 02/64288090
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO: 30795923
30792282
Cirkevná základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 
02 / 65424043 
Detail
710224460
Súkromná ZŠ Bratislava-Dúbravka, Bílikova 34 
 
Detail
42169623
Súkromná ZŠ-Esprit Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62 
02 / 62250902 
Detail
31780865
Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Ivana Bukovčana 3 
02 / 64778338 
Detail
36067334
Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Pavla Horova 16 
02 / 64538463 
Detail
36071048
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Beňovského 1 
02 / 64365900 
Detail
36060976
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Nejedlého 8 
02 / 64367101 
Detail
36060917
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 11 
02 / 64366942 
Detail
36071021
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Sokolíkova 2 
02 / 64282404 
Detail
36060968
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 61 
02 / 65421043 
Detail
31780504
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62 
02 / 65444861 
Detail
36060941
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Veternicova 20 
02 / 65202411 
Detail
42170915
Základná škola Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 1 
02 / 64780640 
Detail
42134048
Súkromná ZŠ - Cenada Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 60 
 
Detail
31769446
Špeciálna ZŠ pre TP Bratislava-Karlova Ves, Dúbravská cesta 1 
02 / 54773601 
Detail
710161476
Špeciálne základná škola i. pre zrak.postih. Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
710163355
Základná škola pri Diagnostickom centre pre mládež Bratislava-Záhorská Bystr, Trstínska 2 
02 / 65956215 
Detail
710151536
ZŠ int. pre nevidiacich Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
31746632
Spojená škola - ZŠ i. zrak.postih. Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
31780407
Spojená škola - Špeciálna ZŠ Bratislava-Dúbravka, J.Valašťana-Dolinského 1 
02 / 64534757 
Detail
fotka
Mgr. Monika Klapková
Psychológ
CPPPaP Bratislava-Dúbravka