CPPPaP Bratislava-Petržalka

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Švabinského 7, 85102 Bratislava - Petržalka
WWW:
E-Mail: pppba5@centrum.sk
Telefón: 02/48208111
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO: 36075191
30809193
Cirkevná ZŠ Narnia Bratislava-Petržalka, Beňadická 38 
02 / 63830864 
Detail
710155587
Súkromná bulharská ZŠ Bratislava-Petržalka, Záporožská 8 
02 / 63530002 
Detail
42258031
Súkromná ZŠ Bratislava-Petržalka, Zadunajská 27 
02 / 62250007 
Detail
31781977
Základná škola Bratislava-Petržalka, Budatínska 61 
02 / 63531173 
Detail
31754929
Základná škola Bratislava-Petržalka, Černyševského 8 
02 / 62243854 
Detail
31780547
Základná škola Bratislava-Petržalka, Dudova 2 
02 / 63820909 
Detail
31771475
Základná škola Bratislava-Petržalka, Gessayova 2 
02 / 62525421 
Detail
31780491
Základná škola Bratislava-Petržalka, Holíčska 50 
02 / 63810206 
Detail
31780474
Základná škola Bratislava-Petržalka, Lachova 1 
02 / 62311667 
Detail
31780563
Základná škola Bratislava-Petržalka, M.Curie-Sklodowskej 1 
02 / 62315875 
Detail
31754953
Základná škola Bratislava-Petržalka, Nobelovo námestie 6 
02 / 63451333 
Detail
31781853
Základná škola Bratislava-Petržalka, Pankúchova 4 
02 / 62525881 
Detail
31754911
Základná škola Bratislava-Petržalka, Prokofievova 5 
02 / 63825443 
Detail
31754961
Základná škola Bratislava-Petržalka, Tupolevova 20 
02 / 63532260 
Detail
31771424
Základná škola Bratislava-Petržalka, Turnianska 10 
02 / 63828826 
Detail
30866952
Súkromná ZŠ pre intel.nad. Bratislava-Petržalka, Znievska 2 
02 / 0903382064 
Detail
31780768
Špeciálna ZŠ s MŠ Bratislava-Petržalka, Žehrianska 9 
02 / 63532083 
Detail
31746578
Základná škola i. pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Bratislava-Petržalka, Vlastenecké námestie 1 
02 / 62411723 
Detail
31780393
Základná škola pri nem. Bratislava-Petržalka, Antolská 11 
02 / 63812194 
Detail
42178941
Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ Bratislava-Petržalka, Gercenova 10 
02 / 63451622 
Detail
fotka
PhDr. Milena Felegiová
Psychológ
CPPPaP Bratislava-Petržalka