CPPPaP Senec

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Lichnerova 61, 90301 Senec
WWW:
E-Mail: riaditel@poradnasenec.sk
Telefón: 02/45926708
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO: 36071242
36071099
Základná škola Bernolákovo, Komenského 3 
02 / 45993912 
Detail
31810446
Základná škola Blatné, Šarfická 301 
033 / 6459260 
Detail
36062260
Základná škola Dunajská Lužná, Školská 257 
02 / 45980229 
Detail
36071145
Základná škola Ivanka pri Dunaji, Ul. SNP 3 
02 / 45943315 
Detail
36062243
Základná škola Kráľová pri Senci, Školská 190 
02 / 45901136 
Detail
31810462
Základná škola Most pri Bratislave, Športová 470 
02 / 45951114 
Detail
36071196
Základná škola Nová Dedinka, Hlavná 45 
02 / 45914115 
Detail
710055447
Základná škola Rovinka, Školská 266 
02 / 45985219 
Detail
36071170
Základná škola s VJM Senec, Nám.A. Molnára 2 
02 / 45923227 
Detail
36071226
Základná škola s VJM Tomášov - Fél, Školská 7 
02 / 45958126 
Detail
36071161
Základná škola Senec, Mlynská 50 
02 / 45924843 
Detail
36071200
Základná škola Senec, Tajovského 1 
02 / 45923281 
Detail
36062227
Základná škola Tomášov, Školská 7 
02 / 45958132 
Detail
36071102
Základná škola Veľký Biel, Školská 4 
02 / 45916185 
Detail
710173768
ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Senec, Dialničná 1 
02 / 45646393 
Detail
42175372
Spojená škola - špeciálna ZŠ Senec, Trnavská 2 
02 / 45923876 
Detail
31816916
Základná škola s MŠ Chorvátsky Grob, Školská 4 
02 / 45996410 
Detail
710055331
Základná škola Hamuliakovo, Hamuliakovo 134 
02 / 45988119 
Detail
710055986
Základná škola Hrubý Šúr, Hlavná 19 
02 / 45903136 
Detail
710145377
Základná škola Hurbanova Ves, Hurbanova Ves 59 
02 / 45903050 
Detail
fotka
PhDr Marcela Gáliková
Psychológ
CPPPaP Senec
fotka
PaedDr Katarína Fulupová
Psychológ
CPPPaP Senec