Základná škola Bernolákovo, Komenského 3

Typ: Základná škola
Adresa: Komenského 3, 90027 Bernolákovo
WWW:
E-Mail: riaditel@zskomber.edu.sk
Telefón: 02 / 45993912
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senec
IČO: 36071099
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Barbora Rigóová
Riaditeľ
Základná škola Bernolákovo, Komenského 3