Základná škola Blatné, Šarfická 301

Typ: Základná škola
Adresa: Šarfická 301, 90082 Blatné
WWW:
E-Mail: skola@zsblatne.edu.sk
Telefón: 033 / 6459260
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senec
IČO: 31810446
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jozef Slezko
Riaditeľ
Základná škola Blatné, Šarfická 301