Cirk. ZS sv. Štefana Alapiskola Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 88

Typ: Základná škola
Adresa: Dvorníky 88, 04402 Dvorníky-Včeláre
WWW:
E-Mail: kot.ani@hotmail.com
Telefón: 0915/919981
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 42242533
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anikó Kötelesová
Riaditeľ
Cirk. ZS sv. Štefana Alapiskola Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 88
fotka
Mgr. Anikó Köteles
Výchovný poradca
Cirk. ZS sv. Štefana Alapiskola Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 88