Základná škola A. Majthényiho s VJM Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 13

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavné námestie 13, 94131 Dvory nad Žitavou
WWW:
E-Mail: mail@zshldvory.edu.sk
Telefón: 035 / 6484 751, 903 735 381
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Zámky
IČO: 037860836
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr., Klára Patkoló
Výchovný poradca
Základná škola A. Majthényiho s VJM Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 13
fotka
Mgr. Mariana Dékányová
Riaditeľ
Základná škola A. Majthényiho s VJM Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 13