Základ. škola sv.Uršule Bratislava-Staré Mesto, Nedbalova 4

Typ: Základná škola
Adresa: Nedbalova 4, 81101 Bratislava - Staré Mesto
WWW:
E-Mail: riaditelka@zssvursule.sk
Telefón: 02 / 54432778
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Staré Mesto
IČO: 683213
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr Mária Caková
Riaditeľ
Základ. škola sv.Uršule Bratislava-Staré Mesto, Nedbalova 4