Súkromná základná škola Funiversity Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3

Typ: Základná škola
Adresa: Úprkova 3, 81104 Bratislava - Staré Mesto
WWW:
E-Mail: zuzana.duchonova@funiversity.e
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42180813
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Zuzana Duchoňová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Funiversity Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3