Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Karpatská 1

Typ: Základná škola
Adresa: Karpatská 1, 81105 Bratislava - Staré Mesto
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Staré Mesto
IČO: 710169680
nenašli sa žiadne záznamy