Súkromná základná škola Cambridge Inernational School Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3

Typ: Základná škola
Adresa: Úprkova 3, 81104 Bratislava - Staré Mesto
WWW:
E-Mail: school@cambridgeschool.eu
Telefón: 02 / 20720679
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Staré Mesto
IČO: 710178360
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Peter Radoja
Riaditeľ
Súkromná základná škola Cambridge Inernational School Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3