Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Kozia 25

Typ: Základná škola
Adresa: Kozia 25, 81103 Bratislava - Staré Mesto
WWW:
E-Mail: chabad@stonline.sk
Telefón: 02 / 54417829
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Staré Mesto
IČO: 710212658
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Dr. Baruch Myers
Riaditeľ
Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Kozia 25