Súkromná základná škola nemecko-slovenská Bratislava-Staré Mesto, Palisády 51

Typ: Základná škola
Adresa: Palisády 51, 81106 Bratislava - Staré Mesto
WWW:
E-Mail: sekretariat@deutscheschule.sk
Telefón: 02 / 54630267
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Staré Mesto
IČO: 710229640
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Elisabeth Lutz
Riaditeľ
Súkromná základná škola nemecko-slovenská Bratislava-Staré Mesto, Palisády 51