Súkromná ZŠ GALILEO Bratislava-Podunaj.Biskup, Dudvážska 6

Typ: Základná škola
Adresa: Dudvážska 6, 82107 Bratislava - Podunajské Biskupice
WWW:
E-Mail: info@galileoschool.sk
Telefón: 02 / 45981928
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Ružinov
IČO: 710213603
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Butler
Riaditeľ
Súkromná ZŠ GALILEO Bratislava-Podunaj.Biskup, Dudvážska 6