CPPPaP Kežmarok

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Mučeníkov 4, 06001 Kežmarok
E-Mail: centrumkezmarok@mail.t-com.sk
Telefón: 052/ 468 55 32
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37880292
042029864
Súkromná základná škola Veľká Franková, Veľká Franková 56 
052 / 0911987711 
Detail
036158895
Základná škola Huncovce, Školská 212/19 
052-4562122 
Detail
037792041
Základná škola J.M.P. Spišská Belá, Moskovská 20 
0524581752 
Detail
036158968
Základná škola Kežmarok, Dr. Daniela Fischera 2 
052 / 4523029 
Detail
036158976
Základná škola Kežmarok, Hradné námestie 38 
0524523983 
Detail
037874268
Základná škola Kežmarok, Nižná brána 8 
052/452 3028 
Detail
037874209
Základná škola Krížová Ves, Krížová Ves 43 
052/ 45 912 58, 0903 782 152 
Detail
036158984
Základná škola Ľubica, Školská 1 
0524566102 
Detail
710062222
Základná škola Podhorany, Podhorany 68 
052 / 4583605 
Detail
037874233
Základná škola Spišská Belá, Štefánikova 19 
052 / 4591385 
Detail
042232228
Základná škola Spišská Stará Ves, Štúrova 231/123 
0524822367 
Detail
036158950
Základná škola Toporec, Toporec 3 
052/4594137 
Detail
037874241
Základná škola Vrbov, Vrbov 266 
052/45 92 130 
Detail
17070481
Špec. základná škola Kežmarok, Kostolné námestie 28 
052/4523690, 052/ 452 2146  
Detail
17070473
Špec. základná škola Spišská Belá, Zimná 21 
052/4591490, 0907942256 
Detail
17070465
Špec. základná škola Toporec, Kostolná 303/18 
0905726169, 052 4594130  
Detail
710165331
Spojená škola - ŠZŠ Veľká Lomnica, Železničná 115 
052/4561275, 0915 936874, 0905 242387 
Detail
042079209
Spojená škola-Špeciálna základná škola Veľká Lomnica, Železničná 115 
052 / 4561275, 0905242387 
Detail
036158917
Spojená škola-Základná škola Lendak, Školská 535/5 
052 / 4596523 
Detail
042084164
Základná škola s MŠ Holumnica, Holumnica 121 
052 / 4588124 
Detail
fotka
Mgr. Jana Džadoňová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Kežmarok, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Viera Havašová
Psychológ
CPPPaP Kežmarok
fotka
PaedDr. Svetlana Chripková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Kežmarok
fotka
Mária Jaseňáková
Psychológ
CPPPaP Kežmarok
fotka
Mgr. Jana Krettová
Psychológ
CPPPaP Kežmarok
fotka
Mgr. Monika Vansáčová
Psychológ
CPPPaP Kežmarok
fotka
PhDr. Iveta Vlčková
Riaditeľ
CPPPaP Kežmarok
fotka
PhDr. Iveta Vlčková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Kežmarok
fotka
Andrea Magyarová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Kežmarok