Súkromná ZŠ EISB Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12

Typ: Základná škola
Adresa: Kalinčiakova 12, 83104 Bratislava - Nové Mesto
WWW:
E-Mail: turinic@eisbratislava.com
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Rača
IČO: 42364531
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jozef Turinič PhD.
Riaditeľ
Súkromná ZŠ EISB Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12