Cirkevná základná škola Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27

Typ: Základná škola
Adresa: Osloboditeľská 27, 83107 Bratislava - Vajnory
WWW:
E-Mail: zsjanapavla@gmail.com
Telefón: 02 / 43712323
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Rača
IČO: 17319978
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Kováčiková
Riaditeľ
Cirkevná základná škola Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27