Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Ivana Bukovčana 3

Typ: Základná škola
Adresa: Ivana Bukovčana 3, 84108 Bratislava - Devínska Nová Ves
WWW:
E-Mail: zsib3@post.sk
Telefón: 02 / 64778338
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 31780865
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Renáta Balogová
Riaditeľ
Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Ivana Bukovčana 3