Základná škola Bratislava-Dúbravka, Nejedlého 8

Typ: Základná škola
Adresa: Nejedlého 8, 84102 Bratislava - Dúbravka
WWW:
E-Mail: zsnejedleho@centrum.sk
Telefón: 02 / 64367101
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 36060976
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Lena Kampmillerová
Riaditeľ
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Nejedlého 8