Základná škola Bratislava-Dúbravka, Beňovského 1

Typ: Základná škola
Adresa: Beňovského 1, 84101 Bratislava - Dúbravka
WWW:
E-Mail: zsbenovskeho@gmail.com
Telefón: 02 / 64365900
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 36071048
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Viera Karovičová
Riaditeľ
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Beňovského 1