Súkromná ZŠ Bratislava-Dúbravka, Bílikova 34

Typ: Základná škola
Adresa: Bílikova 34, 84105 Bratislava - Dúbravka
WWW:
E-Mail: stanova@wonderland.sk
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 710224460
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Stanová
Riaditeľ
Súkromná ZŠ Bratislava-Dúbravka, Bílikova 34