Základná škola Bratislava-Dúbravka, Sokolíkova 2

Typ: Základná škola
Adresa: Sokolíkova 2, 84101 Bratislava - Dúbravka
WWW:
E-Mail: tajomnicka@zssokolikova.sk
Telefón: 02 / 64282404
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 36071021
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniela Ďurkovská
Riaditeľ
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Sokolíkova 2