Cirkevná základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32

Typ: Základná škola
Adresa: Karloveská 32, 84104 Bratislava - Karlova Ves
WWW:
E-Mail: riaditel@czskarloba.edu.sk
Telefón: 02 / 65424043
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 30792282
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ján Horecký
Riaditeľ
Cirkevná základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32