Súkromná ZŠ-Esprit Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62

Typ: Základná škola
Adresa: Majerníkova 62, 84105 Bratislava - Karlova Ves
WWW:
E-Mail: info@sgesprit.sk
Telefón: 02 / 62250902
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 42169623
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Adriana Ciráková
Riaditeľ
Súkromná ZŠ-Esprit Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62