Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 61

Typ: Základná škola
Adresa: Karloveská 61, 84104 Bratislava - Karlova Ves
WWW:
E-Mail: zskarloveska61@gmail.com
Telefón: 02 / 65421043
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Dúbravka
IČO: 36060968
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Horníková
Riaditeľ
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 61