Cirkevná ZŠ Narnia Bratislava-Petržalka, Beňadická 38

Typ: Základná škola
Adresa: Beňadická 38, 85106 Bratislava - Petržalka
WWW:
E-Mail: tajomnik@narnia.sk
Telefón: 02 / 63830864
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Petržalka
IČO: 30809193
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Roman Baranovič
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ Narnia Bratislava-Petržalka, Beňadická 38