Súkromná ZŠ Bratislava-Petržalka, Zadunajská 27

Typ: Základná škola
Adresa: Zadunajská 27, 85101 Bratislava - Petržalka
WWW:
E-Mail: smg@smg.sk
Telefón: 02 / 62250007
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Petržalka
IČO: 42258031
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Denis Barna
Riaditeľ
Súkromná ZŠ Bratislava-Petržalka, Zadunajská 27