Súkromná bulharská ZŠ Bratislava-Petržalka, Záporožská 8

Typ: Základná škola
Adresa: Záporožská 8, 85101 Bratislava - Petržalka
WWW:
E-Mail: bsou@bsou.sk
Telefón: 02 / 63530002
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Petržalka
IČO: 710155587
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Tsvetelina Gencheva
Riaditeľ
Súkromná bulharská ZŠ Bratislava-Petržalka, Záporožská 8