Základná škola pri nem. Bratislava-Petržalka, Antolská 11

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Antolská 11, 85107 Bratislava - Petržalka
WWW:
E-Mail: sekretarka@zsnemba.edu.sk
Telefón: 02 / 63812194
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Petržalka
IČO: 31780393
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Klára Boskovičová
Riaditeľ
Základná škola pri nem. Bratislava-Petržalka, Antolská 11