Súkromná ZŠ pre intel.nad. Bratislava-Petržalka, Znievska 2

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Znievska 2, 85106 Bratislava - Petržalka
WWW:
E-Mail: intelekt@intelekt.sk
Telefón: 02 / 0903382064
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Petržalka
IČO: 30866952
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Orságová
Riaditeľ
Súkromná ZŠ pre intel.nad. Bratislava-Petržalka, Znievska 2