Základná škola s MŠ Bratislava-Rusovce, Vývojová 228

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Vývojová 228, 85110 Bratislava - Rusovce
WWW:
E-Mail: zsrusovce@zsrusovce.sk
Telefón: 02 / 62859124
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bratislava-Petržalka
IČO: 31781845
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marta Bičanová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bratislava-Rusovce, Vývojová 228