Základná škola Igram, Igram 30

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Igram 30, 90084 Igram
WWW:
E-Mail: zs@igram.sk
Telefón: 033 / 6455652
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senec
IČO: 710166559
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Dana Šlégerová
Riaditeľ
Základná škola Igram, Igram 30