Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť

Typ: VÚDPaP
Adresa: , Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Externí experti VÚDPaP
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Tatiana Majerníková
Manažér, Člen expertného tímu
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov, Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť
fotka
PhDr. Katarína Zborteková
Manažér, Člen expertného tímu, Psychológ
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov
fotka
Mgr. Marián Zimmermann
Člen expertného tímu, Multiplikátor vzdelávania, Psychológ
Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť, IKT multiplikátori vzdelávania, CŠPP Košice
fotka
Mgr. Martina Marečáková Machovská
Psychológ, Člen expertného tímu
CŠPP Košice, Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť
fotka
Mgr. Michal Gabarík
Špeciálny pedagóg, Člen expertného tímu
CŠPP Námestovo, Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť