Zodpovednosť za obsah pre rodičov

Typ: VÚDPaP
Adresa: , Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Externí experti VÚDPaP
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PhDr. Alena Kopányiová PhD.
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov
fotka
Štefan Matula
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov
fotka
PhDr. Viera Páleníková
Manažér, Psychológ
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre rodičov
fotka
PhDr. Eva Smiková PhD.
Manažér, Psychológ, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov
fotka
PhDr. Katarína Zborteková
Manažér, Člen expertného tímu, Psychológ
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť, Zodpovednosť za obsah pre rodičov