Zodpovednosť za obsah pre žiakov

Typ: VÚDPaP
Adresa: , Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Externí experti VÚDPaP
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Hedvika Lančaričová (rod. Lipovská)
Manažér, Člen expertného tímu, Psychológ, Administrátor
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre žiakov
fotka
PaedDr. Anna Surová Čulíková PhD.
Manažér, Člen expertného tímu
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre žiakov
fotka
Ivana Tormová
Manažér, Člen expertného tímu
Interní zamestnanci VÚDPaP, Zodpovednosť za obsah pre žiakov