IKT multiplikátori vzdelávania

Typ: VÚDPaP
Adresa: , Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Externí experti VÚDPaP
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Zbudilová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bánovce nad Bebravou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Anton Kalina
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Banská Bystrica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Tomáš Trembáč
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bardejov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Zuzana Machajová PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dolný Kubín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Zuzana Kuniaková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dubnica nad Váhom, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Frida Molnár
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dunajská Streda, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Maroš Majko PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Galanta, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Oľga Pastiriková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Humenné, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Džadoňová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Kežmarok, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Irena Korimová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Komárno, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Lenka Čigášová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice - okolie, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Martina Csáji Fottová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice I., IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Katarína Babčáková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice II. - IV., IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Viktória Baltovičová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Kysucké Nové Mesto, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Romana Paulovičová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Levice, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Tatiana Cedzová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Liptovský Mikuláš, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Michal Bartko
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Lučenec, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Gabriela Bukovčanová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Myjava, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Páleníková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nitra, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Alexandra Kalinová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nitra, IKT multiplikátori vzdelávania