IKT multiplikátori vzdelávania

Typ: VÚDPaP
Adresa: , Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Externí experti VÚDPaP
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Kovářová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trnava, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Ing. Mgr. Ivana Lacušová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Vranov nad Topľou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Zuzana Barická
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Zlaté Moravce, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Petra Benčová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Zvolen, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Zuzana Adámyová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Žilina, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Lenka Dziaková
Multiplikátor vzdelávania, Psychológ
IKT multiplikátori vzdelávania, CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
Mgr. Hortenzia Sláviková
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Lučenec, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Bougdar
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Trenčín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Mariana Fedorová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Vranov nad Topľou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Ivana Žlnková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Zvolen, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Roland Csicsay
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Martin, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Monika Nedelková
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Liptovský Mikuláš, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Andrea Zbojová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Námestovo, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Lenka Miterková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice I., IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Michaela Hamráková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Levoča, IKT multiplikátori vzdelávania