IKT multiplikátori vzdelávania

Typ: VÚDPaP
Adresa: , Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Externí experti VÚDPaP
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Zbudilová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bánovce nad Bebravou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Anton Kalina
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Banská Bystrica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Tomáš Trembáč
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bardejov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Zuzana Machajová PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dolný Kubín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Zuzana Kuniaková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dubnica nad Váhom, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Frida Molnár
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dunajská Streda, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Maroš Majko PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Galanta, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Oľga Pastiriková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Humenné, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Džadoňová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Kežmarok, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Irena Korimová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Komárno, IKT multiplikátori vzdelávania