IKT multiplikátori vzdelávania

Typ: VÚDPaP
Adresa: , Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k projektovému centru
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Príslušnosť k centru
Externí experti VÚDPaP
IČO:
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Zbudilová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bánovce nad Bebravou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Anton Kalina
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Banská Bystrica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Tomáš Trembáč
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bardejov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Zuzana Machajová PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dolný Kubín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Zuzana Kuniaková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dubnica nad Váhom, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Frida Molnár
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dunajská Streda, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Maroš Majko PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Galanta, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Oľga Pastiriková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Humenné, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Džadoňová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Kežmarok, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Irena Korimová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Komárno, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Lenka Čigášová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice - okolie, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Martina Csáji Fottová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice I., IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Katarína Babčáková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice II. - IV., IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Viktória Baltovičová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Kysucké Nové Mesto, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Romana Paulovičová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Levice, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Tatiana Cedzová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Liptovský Mikuláš, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Michal Bartko
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Lučenec, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Gabriela Bukovčanová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Myjava, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Páleníková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nitra, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Alexandra Kalinová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nitra, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Lucia Ďurdíková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Mária Varga
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nové Zámky, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Marek Roštek
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Partizánske, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Eva Čujková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Piešťany, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Zuzana Pitoňáková
Psychológ, Riaditeľ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Poprad, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Anna Konrádová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Považská Bystrica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Alena Džulová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Prešov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Ivana Ridošková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Púchov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Alexandra Hazlingerová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Revúca, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Ciráková
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Rimavská Sobota, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Michal Novák
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Ružomberok, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Andrea Matulová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Senica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Mikuláš Petriščák
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Snina, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Tomáš Juríčkov
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Spišská Nová Ves, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Marián Zimmermann
Člen expertného tímu, Multiplikátor vzdelávania, Psychológ
Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť, IKT multiplikátori vzdelávania, CŠPP Košice
fotka
Mgr. Zuzana Bičejová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Stropkov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Lenka Zakuťanská
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Topoľčany, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Veronika Petrovičová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trebišov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Lenka Kubalová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trenčín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Miriam Matysová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trenčín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Kovářová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trnava, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Ing. Mgr. Ivana Lacušová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Vranov nad Topľou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Zuzana Barická
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Zlaté Moravce, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Petra Benčová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Zvolen, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Zuzana Adámyová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Žilina, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Lenka Dziaková
Multiplikátor vzdelávania, Psychológ
IKT multiplikátori vzdelávania, CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
Mgr. Hortenzia Sláviková
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Lučenec, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Bougdar
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Trenčín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Mariana Fedorová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Vranov nad Topľou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Ivana Žlnková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Zvolen, IKT multiplikátori vzdelávania