Základná škola, Záhradná 31, Rimavská Seč

Typ: Základná škola
Adresa: Záhradná 31, 98042 Rimavská Seč
WWW:
E-Mail: zsrimasec@post.sk
Telefón: 047 / 5593227
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 035991861
nenašli sa žiadne záznamy