CPPPaP Komárno

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Pevnostný rad 14, 94501 Komárno
E-Mail: cppp.kn@gmail.com
Telefón: 035/7731408
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Nitra
IČO: 42121451
710178220
CZŠ Marianum Komárno, Biskupa Királyho 30 
035/7730397 
Detail
037867024
Základná škola Bátorove Kosihy, Bátorove Kosihy 892 
035 / 7797286 
Detail
037861255
Základná škola Dulovce, Starohorská 8 
 035 76 831 24 0911 229 749 
Detail
037861123
Základná škola Hurbanovo, Nám. Konkolyho-Thege 2 
357602541 
Detail
037867016
Základná škola J. Kovátsa s VJM Bátorove Kosihy, Hlavná 889 
035 / 7797289 
Detail
037861212
Základná škola Komárno, Komenského 3 
 0915794822 035/77 00 811 
Detail
037861221
Základná škola Komárno, Pohraničná 9 
035 / 7701 793 
Detail
037861131
Základná škola Komárno, Rozmarínová 1 
035-7733175 
Detail
037861140
Základná škola L. Tarczyho s VJM Chotín, Školská 332 
035 / 7786288, 0908454733 
Detail
036105881
Základná škola M. Jókaiho s VJM Komárno, Mieru 2 
035 / 7720119 
Detail
037866796
Základná škola Marcelová, Cesta na vŕšku 1 
035/7798314 035/7798345 
Detail
037867008
Základná škola Mihálya Katonu s VJM Búč, Hlavná 503 
035 / 7776414 
Detail
037861247
Základná škola Nesvady, Komenského 21 
035/7692214 
Detail
037867172
Základná škola Pribeta, Pavilón B, Školská 26 
421 35 7693147 
Detail
037861191
Základná škola s VJM Komárno, Práce 24 
035 / 7700277, 7700307 
Detail
037866818
Základná škola s VJM Moča, Moča 417 
035 / 7789408 
Detail
037861107
Základná škola s VJM Nesvady - Naszvad, Komenského 21 
035 / 0910957386, 0915786880 
Detail
037866885
Základná škola Zemianska Olča, Školská 757/10 
035/7796591  
Detail
037866869
ZŠ F.Móru s VJM Zemianska Olča, Školská 757/10 
035 / 7796129 
Detail
037861174
ZŠ F.Rákócziho II.s VJM Kolárovo, V. Palkovicha 3 
35/7771362 
Detail
fotka
PaedDr. Anna Lukáčová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Komárno
fotka
Mgr. Darina Ježová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Komárno
fotka
Mgr. Jolana Kállayová
Psychológ
CPPPaP Komárno
fotka
Mgr. Irena Korimová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Komárno, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Marta Matusová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Komárno
fotka
PhDr. Mária Sudorová
Psychológ
CPPPaP Komárno
fotka
PhDr. Katarína Uhrinová
Psychológ
CPPPaP Komárno
fotka
Mgr. Helena Vicianová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Komárno