Základná škola Heľpa, Školská 604/17

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 604/17, 97668 Heľpa
WWW:
E-Mail: alenamilanova@atlas.sk
Telefón: 048/6186205
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828355
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Fiľová
Výchovný poradca
Základná škola Heľpa, Školská 604/17
fotka
Mgr. Alena Milanová
Riaditeľ
Základná škola Heľpa, Školská 604/17